Soutěž v anglickém jazyce

Cílem soutěží v cizích jazycích je rozvíjet zájem žáků o studium těchto jazyků, posilovat jejich motivaci ke studiu, zvýšit úroveň komunikativního ovládání cizích jazyků u žáků základních a středních škol. Soutěže zhodnotí schopnost žáků použít cizí jazyk v komunikaci s rodilými mluvčími a využít cizího jazyka jako prostředku ke sdílení informací.

Základní informace k organizaci okresního kola soutěže v anglickém jazyce

Kategorie

I.A pro žáky do 7 roč. ZŠ
I.B pro žáky ročníků víceletých gymnázií a odpovídající roč. do 7. třídy ZŠ
II.A pro žáky 8. a 9. roč.ZŠ

Kategorie, u nichž se koná pouze krajské kolo

II.B pro žáky ročníků víceletých gymnázií odpovídající 8. a 9. třídě ZŠ
III.C pro žáky 1. - 3. roč. odborných SŠ
III.A pouze pro žáky 1. - 3. ročníků GYMNÁZIÍ

 

Serverový čas 10:15:00 | Stránka načtena za 0.0205 sekund.
Created by JiKo © 2014 - 2023 | All rights reserved
Nahoru