Soutěž v dětské recitaci

Přehlídka dětských recitátorů je přehlídka a dílna nejzajímavějších a nejinspirativnějších vystoupení dětských sólových recitátorů. Přehlídka má přímou vazbu na výuku českého jazyka a literatury na základních školách a víceletých gymnáziích. Prostřednictvím tvořivé práce na interpretaci básní či prózy a přípravy veřejného vystoupení rozvíjí v dětech schopnost hlubšího porozumění textu a vyspělého ovládání mateřského jazyka, přispívá ke kultivaci mluveného slova a rozvoji mluvních a komunikačních dovedností. Zároveň děti motivuje k aktivnímu poznávání české i světové literatury a získávání vztahu k ní.

Základní informace k organizaci okresního kola dětské recitace

Délka vystoupení by měla být úměrná věku a schopnostem recitátora, maximálně ale 5 minut u 1. a 2. kategorie a 7 minut u 3. a 4. kategorie pro jeden text (poezii či prózu). Vzhledem k ryze interpretační povaze přehlídky není vhodné, aby recitátor vystupoval se svým vlastním (autorským) textem.

Na přehlídce vystupují přednašeči výhradně s textem, s nímž byli vybráni lektorským sborem nižšího postupového kola.

Kategorie

1 pro žáky 2.-3. tříd ZŠ
2 pro žáky 4.-5. tříd ZŠ
3 pro žáky6.-7. tříd ZŠ
7 pro žáky 8.-9. tříd ZŠ.

 

Serverový čas 10:51:11 | Stránka načtena za 0.0182 sekund.
Created by JiKo © 2014 - 2023 | All rights reserved
Nahoru